Ostuabi

 Hetkel ei ole võimalik meie internetipoest otse tellimust teha! Seetõttu palume ostusoovi või küsimuste

korral pöörduda all märgitud kontaktide poole ja tellimust on võimailk nõnda edasta. Infot toodete kohta

ja ka toote täpse hinna saab, kas helistades meie telefonil 5051097 või kirjutades elektronpostiaadressil

info@laigulised.ee, sest hetkel võib olla hindades ebakorrektsusi - mõningad on viimasetest tarnijate

hinnakirjadest lähtudes liiga suured ja mõningad liiga kasinad.

* Kaupade hinnad o­n Eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%) - ostusoovi korral, palume võtta ühendust elektronposti info@laigulised.ee või telefonil 5051097, et täpsustada aktuaalne toote hind.
* Pakkumine kehtib 5 tööpäeva.
* Kaup saadetakse Ostjale Smartposti, Eesti Posti või Jetpak kulleriga.
Kauba transpordikulu määratakse vastavalt paki kaalule ja mõõtmetele. Transpordikulu o­n hinnavahemikus 3.00 kuni 10.00 EUR
* Kaubale lisandub saatekulu, mis o­n lisatud tellimuse arvele. Kullerile saatekulu maksta ei ole vaja. Saatekulu ei lisandu, kui Ostja tuleb kaubale ise järele meie kauplusesse. Kauba kohale toomine o­n tasuta üle 200.- eurose ostu puhul.
* Kiirtellimusele lisanduvad Euroopa sisesed transpordikulud ja saatekulu (vastavalt saatekulu lisandumise tingimustele). Euroopa sisesed transpordikulud sõltuvad kauba kaalust ja need o­n igal tootel erinevad, millest Müüja kohustub Ostjat eelnevalt teavitama.
* Toodete pildid o­n illustratiivse tähendusega ja need võivad erineda tegelikust tootest. Kahtluse korral kontakteeruda müüjaga või uurida infot tootja kodulehelt.
* Veenduge, et tellimisel märgitud saaja andmed oleksid õiged, sest kaup saadetakse Teie poolt märgitud saaja aadressile.
* Kaubale ise järele tulles märkige tellimisel "Soovin tellitud kaubale ise järgi tulla" ja tellimusele ei lisata saatekulu.
* Tellimisel sisestatud kliendiandmed jäävad salastatuks ja neile o­n ligipääs ainult Laigulised OÜ töötajatel.

Ostja õigused ja kohustused

* Ostjal o­n õigus puudusega kauba kohta esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamise päevast. Esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist o­n puuduse põhjuste tõendamise kohustus Müüjal, pärast kuue kuu möödumist o­n puuduse põhjuste tõendamise kohustus süüdi olev pool.
* Ostjal o­n õigus esitada Müüjale kaebus kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.
* Ostjal o­n õigus toode tagastada ja saada oma raha tagasi juhul, kui ostjal o­n toote suhtes esitada põhjendatud pretensioone, mida Müüja ei suuda lahendada. Toote tagastamise korral kannab Müüja Toote eest makstud summa Ostja pangaarvele.
* Ostjal o­n õigus ostust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil kaup o­n jõudnud Ostjani. Selle aja jooksul võib ostust taganeda ilma põhjuseta ja saada kasutamata kauba eest tagasi kogu makstud raha. Tagasi ei saa saata sellist eset, mille Ostja o­n juba kasutusele võtnud.
* 14-päevane tagastamisaeg ei kehti kaupadele mis on Ostja isiklike vajaduste kohaselt valmistatud.
* Ostjal o­n õigus tarneaja jooksul tellimusest loobuda ilma põhjuseta ja Müüja tagastab kauba eest makstud raha täielikult hiljemalt 30 päeva jooksul.
* Ostjal o­n õigus nõuda tellimuse tühistamist ja raha tagasimaksmist, kui Müüja ei suuda lubatud perioodi jooksul tellimust täita.
* Ostjal o­n õigus Müüjalt infot küsida.
* Ostjal o­n õigus küsida Müüjalt kiirtellimuse võimalust.
* Ostja o­n kohustatud tutvuma müügi tingimustega.
* Ostja o­n kohustatud Müüjaga eelnevalt kokku leppima või Müüat teavitama oma otsustest seoses tellimusega.
* Ostja o­n kohustatud eelnevalt veenduma, et toode vastab tema soovidele. Selleks võib infot hankida tootja kodulehelt või küsida infot Laigulised.ee'st.
* Ostja o­n kohustatud tutvuma kauba transpordi tingimustega.
* Ostja o­n kohustatud korraliku ja kvaliteetse kauba tagastamisel tasuma saatekulud kuni 10.- euro ulatuses.
* Ostja sõlmib tellimust sooritades automaatselt kaupmehega (Lagiulised OÜ) lepingu ning
nõustub kõigi kaupmehe poolt kirjutatud ettekirjutustega.

Müüja õigused ja kohustused

* Müüjal o­n õigus korraliku ja kvaliteetse kauba tagastamisel nõuda Ostjalt saatekulude tasumist kuni 10.- euro ulatuses.
* Müüjal o­n õigus Ostjaga eelnevalt kokku leppida ja pakkuda tellitud kauba asemel samaväärset kaupa, kui tellitud kauba varud o­n ammendunud.
* Müüjal o­n õigus muuta tarneaegu, kui vastava kauba varud o­n ammendunud ja seda ei ole võimalik lubatud aja jooksul tarnida. Sellisel juhul teavitab Müüja Ostjat esimesel võimalusel tarneaja ületamisest ja kui ostja ei soovi kauem oodata või selle asemele mõnda teist toodet, siis kantakse Ostjale raha tagasi.
* Müüjal o­n õigus tellimusest taganeda, kui vastava kauba varud o­n ammendunud. Sellisel juhul teavitatakse Ostjat ja kantakse raha tagasi.
* Müüjal o­n õigus muuta kaupade hindu, teksti ja kaupade saadavuse infot ette teatamiseta.
* Müüja o­n kohustatud kandma tarneaja ületamisel kauba tagastamisega seotud kulud, kui Ostja o­n otsustanud tellimusest loobuda.
* Müüa o­n kohustatud esimesel võimalusel tagastama Ostja poolt tasutud raha, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, kui Ostja o­n tellimusest loobunud või toote tagastanud.
* Müüja o­n kohustatud andma kaubale garantii, kui Ostja ei ole rikkunud garantiitingimusi.
* Müüja o­n kohustatud parandama või asendama puudusega kauba. Kui seda pole võimalik teha, o­n Müüja kohustatud esimesel võimalusel tagastama Ostja poolt tasutud raha, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul ekspertiisi tulemuste saamisest.
* Müüja garanteerib kauba kvaliteedi ja komplektsuse.
* Müüja vastutab kauba eest kuni kauba üleandmiseni kliendile.

Kaebuse esitamine

* Ostjal o­n õigus puudusega kauba puhul esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise kuupäevast.
* Puuduse avastamisel tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, teavitada sellest Müüjat.
* Kui Müüjal o­n põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga o­n tingitud tootmispraagist või tarbija süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.
* Esimese kuue kuu jooksul pärast ostu sooritamist o­n puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus Müüjal.
* Pärast kuue kuu möödumist tasub tõendamisega seotud kulud süüdi olev pool.
* Kauba puuduse kõrvaldamisega seoses tekkinud kulutused (posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu) tasub Müüja.
* Kaebuste vastuvõtmise aluseks o­n Müüja poolt väljastatud arve/saateleht. Mõnede toodete puhul ka lisaks vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
1. Garantiiaeg1.1. Müüja vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid.


1.2. Müüja o­n kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.


1.3. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.


1.4. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.2. Garantii teostus2.1. Garantiihoolduse teostamise aluseks o­n Müüja poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.3. Garantii alla ei kuulu:3.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (kõrvalised esemed, vedelikud, putukad, üleliigne tolm jne.).


3.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.).


3.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.


3.4. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida o­n teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik.


3.5. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud toote väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.


3.6. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.


3.7. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.